Het Kunstlab zal het thema uitwerken van inspiratie door de natuur. Het zal het waarnemen van de natuur in alle aspecten (Oosterbeekse School, fotografie, etc. overgaan naar het leren van de natuur (biomimicry) voor kunst, wetenschap en niet in de laatste plaats voor innovatie. Daarnaast galerie en mogelijkheden voor moderne kunst, lezingen/film/voordrachten en horeca. In de oranjerie kunnen workshops gegeven worden en is er ruimte voor buitenactiviteiten. De stuwwal biedt ene plek voor een beeldentuin.

Innovatie op basis van inspiratie uit de natuur. Dat is Biomimicry. De term is afgeleid van het Griekse woord bios (=leven) en het Latijnse woord mimesis (=imiteren, nadoen). Het gaat dus om ontwerpen op basis van principes uit de natuur. De term biomimicry werd voor het eerst gebruikt door Janine Benyus in haar boek ‘Biomimicry, innovation inspired by nature’ (1997).

Sinds het ontstaan van de eerste levensvormen op aarde hebben organismen en ecosystemen uitgevonden wat werkt, wat passend is binnen de context van onze planeet en wat bijdraagt aan overleven. De natuur is in staat op de meest ‘economische’ manier haar doelstellingen te behalen in termen van energie en materiaalgebruik. Daar kunnen wij mensen als jonge soort op aarde veel van leren.  ​Biomimicry zorgt voor nieuwe producten, nieuwe business modellen en nieuwe markten. Niet alleen in de maakindustrie maar ook in de mode en architectuur. Door Biomimicry toe te passen op ontwerp van gebouwen wordt de basis gelegd voor een duurzame samenleving.

Biomimicry is als ontwerpmethodiek ook toe te passen op het ontwerp van een organisatie. Dat gaat vooral over het toepassen van succesvolle patronen in de natuur op samenwerken, organisatieontwikkeling, leiderschap en maatschappelijke vraagstukken.

Dat mensen onderdeel zijn van de natuur blijkt wel uit het feit dat we de neiging en behoefte hebben om de natuur op te zoeken voor rust en reflectie. Connectie met de natuur heeft zelfs een aantoonbaar ‘herstellend’ werken op mensen. Gebouwen met veel natuurlijke vormen, kleuren en een natuur uitstraling zijn gezond en prettig voor ons. Oplossingen ontwikkeld in de natuur zijn vaak ingenieus, duurzaam en stabiel onder veranderende omstandigheden. Biomimicry wil mensen weer verbinden met de natuur, inspireren om te ontwerpen op basis van de natuur en prikkelen om te komen tot duurzaamheid. Producten als verfstoffen die niet vervuilend of zelfs luchtzuiverend zijn, gebouwen met natuurlijk airco en een gezond binnenklimaat, steden die ademen en waarin de economie circulair kan zijn.

Kunstlab Mariëndaal is een geweldige plek om dit te laten zien en te laten beleven. Zowel binnen als buiten. We helpen hier graag aan mee.

Voor meer informatie zie: www.biomimicrynl.org

Bowine Wijffels: bowine@biomimicrynl.org