Orangerie Historie

Omschrijving ORANJERIE, opgenomen in de MOESTUINMUREN.

De oranjerie die vermoedelijk dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw is noordwestelijk en haaks ten opzichte van het hoofdgebouw geplaatst, met de achterzijde deels in de helling van een heuvelrug ingebouwd. Het in de moestuinmuur opgenomen, in baksteen (Vlaams verband) opgetrokken gebouw is rechthoekig van vorm met in de langsgevel aan de zuidzijde een erker met 5/8-sluiting en wordt gedekt door een platdak, met aan de achterzijde een dakschild. De symmetrisch ingedeelde voorgevel bevat, inclusief de drie vensters in de in het midden geplaatste erker, zeven vensterassen. De vensters, met aluminium ramen, zijn licht getoogd onder gele baksteen, geplaatst tussen een aan drie zijden voorkomende natuurstenen plint en een geprofileerde kroonlijst waarop een over het midden uitspreidende soort attiek.

De linker zijgevel is blind uitgevoerd. De achtergevel is vanwege de plaatsing in de helling van een heuvel en vanwege het dakschild beperkt in hoogte. Deze gevel bevat naast een kelderraam twee van diefijzers voorziene oorspronkelijke gekoppelde raampjes. De achterdeur is modern. De rechter zijgevel bevat de moderne entree. De moestuinmuur die grenst aan de eindgevels is in baksteen (Vlaams verband) opgetrokken en bezit aan de noordzijde muurdammen. In de voorzijde komen haken voor ten behoeve van de geleiding van (fruitdragende) planten/struiken. Aan de westzijde komt nog een muurdeel voor, geplaatst in noordzuid richting en de tuin van het bos afsluitend. De inwendig verbouwde oranjerie is aan de voorzijde voorzien van aluminium kozijnen, de rechter zijgevel bevat de moderne entree. Genoemde onderdelen zijn daarmee van ondergeschikt belang. Het interieur van de oranjerie is ten behoeve van de huidige bestemming als vergaderruimte gewijzigd. Waardering De ORANJERIE met MOESTUINMUREN als onderdeel van de historische buitenplaats ‘Mariëndaal’ is van algemeen belang: – als goed voorbeeld van een in hoofdvorm bewaarde oranjerie; – als functioneel onderdeel van de tuincultuur op de buitenplaats; – als bijzondere uitdrukking van een ontwikkeling in de (bewonings)geschiedenis van de buitenplaats; – vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen van de historische buitenplaats ‘Mariëndaal’. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)