Aanleiding:

  • Wens van de gemeente Renkum om het ‘kunstenaarsdorp’ Oosterbeek e/o een creatieve impuls te geven o.a. met schilderijen van de Oosterbeekse school (wensen al jaren meer expositieruimte). Centrum voor landschap, kunst en cultuur staat al jaren in het College Akkoord.
  • Rapport ‘Gelders Arcadië’ geeft aan dat er behoefte is om landgoederen weer te revitaliseren. En daarvoor haalbare concepten te ontwikkelen.
  • Al zeer lang is er leegstaand van het landhuis Mariëndaal, dat dreigt te verloederen.
Doelstelling van de Stichting Landhuis Groot Mariëndaal:
Om in de prachtige omgeving van Landgoed Mariëndaal het landhuis en omgeving te revitaliseren door een combinatie van ‘museum’, waar inspiratie door de natuur en leren van de natuur leidend zal zijn, met bijpassende woningbouw. Dit laatste om de haalbaarheid van een innovatief ‘museum’ te vergroten.
Thema: wonen met kunst, natuur en cultuur.
Consortium ontwikkelt totaal plan
Uitgangspunt voor de herontwikkeling van het Landhuis met directe omgeving is om met een projectontwikkelaar een prachtige plek te creëren waar natuur, wonen en kunst/wetenschap samen gaan.
Het landgoed is een bekend wandelgebied met een prachtige historie en een ‘berceau’ die al heel oud is. Het landhuis en aanbouw liggen tegen een stuwwal aan en het landgoed is gelegen in een prachtig heuvelachtig landgoed dat in de ijstijd is ontstaan.
Eind 2018 is in principe overeenstemming bereikt over de aankoop van het landgoed en is er een intensiever overleg ontstaan met Geldersch Landschap en Kasteelen (= grondeigenaar) voor uitwerking van de plannen.
Stichting Landhuis Groot Mariëndaal