Spoorwegviaduct

Het SPOORWEGVIADUCT is in 1845 over het landgoed op een spoordijk aangelegd in het tracé Utrecht-Arnhem. Vanaf dat jaar vormt het viaduct vanaf de Utrechtseweg via de oprijlaan een poort tot de historische buitenplaats ‘Mariëndaal’ dat daarmee tot een belangwekkend onderdeel van de buitenplaats is geworden. In baksteen (kruisverband) opgetrokken viaduct met rondboogvormig afgesloten doorgang onder een van een spaarveld voorzien metselwerk.

De door een tongewelf overspannen opening wordt aan de noord- en zuidzijde in beide hoeken met de haaks geplaatste vleugels geflankeerd door een liseen. De vleugels die concaaf van vorm zijn, lopen evenwijdig aan de helling van het talud van de spoordijk naar beneden toe af en eindigen in een bakstenen pijler met hardstenen afdekplaat.

Waardering Het SPOORWEGVIADUCT als onderdeel van de historische buitenplaats ‘Mariëndaal’ is van algemeen belang: – als goed en gaaf bewaard vroeg voorbeeld van een gemetseld spoorwegviaduct; – vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie als poort tot het landgoed; – vanwege de bestemming welke is verbonden met de ontwikkeling van de spoorwegen; – vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen van de historische buitenplaats ‘Mariëndaal’.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)