De Buitenplaats Mariëndaal in Oosterbeek en het aangebouwde industriële erfgoed – laboratorium voor grond- en gewasonderzoek – staat al jaren leeg. Er is een burgerinitiatief ontstaan om hierin een kunstcentrum te vestigen. Een centrum dat recht doet aan de inspiratie die de natuur en het landschap ons bieden. Het prachtige landgoed met zijn stuwwallen biedt op zich al veel inspiratie. Nu is een haalbaarheidsonderzoek gestart om een ‘laboratorium’ op te richten voor de kunst en wetenschap geïnspireerd vanuit natuur/landschap.

De natuur is een zeer belangrijke inspiratiebron, die zich in de loop van de eeuwen uit in steeds weer nieuwe vormen van kunst. De uitvinding van verf, die ‘plein air’ gebruikt kan worden, geeft ons de mogelijkheid prachtige landschappen te schilderen. Een landschap ontwikkelt zich in de loop van de jaren en biedt daardoor vele nieuwe ‘gezichten’. De Oosterbeekse school is een goed voorbeeld van inspiratie door die natuur en bood vele kunstenaars al inspiratie in de 19e en begin 20e eeuw. De eerste Nederlandse kunstenaarskolonie in Oosterbeek was geboren.

In de huidige tijd komen door experimenten weer nieuwe mogelijkheden om inspiratie te uiten, niet alleen in de schilderkunst, maar ook bij fotografie, computerkunst, muziek, beeldhouwkunst, enz. De wetenschap onderzoekt de natuur en de kunst van het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur om menselijke problemen op te lossen(biomimicry). De steeds toegankelijker kennis van de natuur – door technische mogelijkheden en maatschappelijke inzichten en behoeften – speelt daarin een belangrijke rol. De laatste decennia gebruiken kunstenaars vooral fotografie en video, performances, geluidsprojecten, installaties, ‘Landart’ projecten, design, architectuur en projecten die meerdere disciplines omvatten. De sandwich programmering van kijken, beleven en doen zal een breed publiek aantrekken

Mariëndaal bestaat uit een prachtige Buitenplaats met aansluitend een industrieel erfgoed. Gelegen midden in de prachtige natuur, zoals dat in de ijstijd is gevormd. De gebouwen bieden veel ruimte om invulling te geven aan de behoefte voor thema’s , zoals duurzaamheid, biodiversiteit, wetenschap in combinatie met kunstvormen. Het kunstcentrum zal naast aandacht voor de (Oosterbeekse) schilderkunst, ook ruimte bieden aan moderne ontwikkelingen in de kunst. Niet alleen een visuele presentatie, maar ook interactief en het zelf ervaren is de uitdaging. Een plek voor jong en oud om met de natuur ‘dieper’ in aanraking te komen. Educatie zal een belangrijke onderdeel zijn van de activiteiten. Een passende openbare horeca en ruimte voor enkele kunstenaarsateliers volmaken het geheel.

Belangrijk is om samen te werken met de kunstenaars uit de regio, maar ook landelijk, zodat het een plek wordt waar kunstenaars zich thuis voelen en kennis uitwisselen. Verschillende kunstenaars(organisaties) uit de regio, zoals Scarabee en erven Jits Bakker (beeldentuin) spraken hun wens uit om mee te mogen doen. Samenwerking met passende musea in de Euregio, maar ook bijvoorbeeld met Artez in Arnhem, Erfgoed Gelderland, Universiteit Wageningen, etc. kan bijdragen aan versterking van een innovatieve beleving van kunst.

De projectgroep, die mede op aangeven van de collectioneur Pim Kwak, zich is gaan bezighouden met een haalbaarheidsonderzoek, van de buitenplaats Mariëndaal, vertrouwt op een stevige steun van de gemeente Renkum en de Provincie Gelderland om het Oosten van het land met dit prachtige initiatief toeristisch te versterken. De komende maanden hoopt zij verder te kunnen informeren over de voortgang van het project.
Oosterbeek, 30 november 2016.
Note voor de redactie: Nadere informatie bij Paul Tirion (06 22 434 677) / paultirion@outlook.com